SLUŽBYKOTELNY

Vložkováni komínů pro kotle na pevná paliva a pro plynové kotle a stavba nerezových

Jedním z hlavních předpokladů efektivního topení je dobrý stav komínu a především jeho tah. U starých komínů je třeba provádět časté a pravidelné čistění od nánosů sazí, které však nebývají jedinou příčinou nekvalitního tahu. Je to také jeho špatný stav komínu způsobený dlouholetým používáním, prudkými změnami teplot, klimatickými podmínkami, kvalitou paliva atd. Pak je nutné realizovat úpravu nebo rekonstrukci komínu. Nejpoužívanějším způsobem je vložkování komínu, které se provádí jak u kotlů na pevná paliva, tak u kotlů plynových. Komínová vložka má navíc ten efekt, že zamezí průsaku vlhkosti, vodních par a spalin skrz plášť komínového tělesa. Vinou takového nežádoucího průniku spalin jsou dehtové skvrny viditelné na omítce starších komínů.

Kdy je nutné přistoupit k vyvložkování komínu

  • komínový průduch je ve špatném technickém stavu a neodpovídá předpisům
  • průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče
  • při přechodu na jiný druh paliva
  • komín začne špatně táhnout
  • stěny komínového tělesa jsou narušeny vlhkem a kondenzátem ze spalin
  • v místnosti s kamny je cítit zápach spalin
  • původní průduch nebo vložka jsou na konci své životnosti

V moderních kotlích a kamnech hoří palivo efektivněji a komínem odcházejí chladnější spaliny, které mohou v neprohřátém komínu kondenzovat. Proto například instalace moderního spotřebiče na biomasu, pelety či jiná paliva, vyžaduje revizi komína a obvykle jeho vyvložkování.

Jak se provádí vložkování

Nejprve je nutné posoudit stávající komínové těleso a rozhodnout, zda je třeba je opravit, ve které části a jakým způsobem. K tomu se používá namísto tradičního zrcátka komínová sonda či kamera. Přednosti této metody zjišťování stavu se uplatní zejména tam, kde je průduch zalomený nebo poškozený. Před samotným vložkováním se komínové těleso frézuje na potřebný průměr. Výhodou při realizaci vložkování je, že komín se vložkuje shora, takže se nic nebourá, kromě místa vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína, kde se do vložky vsazuje díl ve tvaru T. Druhým a posledním místem bourání je pata komínového tělesa, kde je třeba namontovat spodní zakončení vložky tvořené jímkou na kondenzát a obslužnými dvířky na vymetání sazí. Nabídka komínových vložek je dnes velká a stále se rozšiřuje. Můžete si vybrat mezi vložkami hliníkovými, z nerezového plechu nebo keramické s vysokou životností.

Stavba nerezových komínů

Nerezové komíny jsou vhodné pro všechny typy spotřebičů a pro jakýkoliv dům. Na rozdíl od zděných komínů nevyžadují nerezové komíny žádný nosný základ. Mohou se kotvit ke zdi, k fasádě, případně k jiné konstrukci a jejich montáž je jednoduchá a rychlá. Základním prvkem nerezových komínů je komínová vložka zhotovená z vysoce jakostního plechu. Ten je spolu s nejmodernější technologií svařování v ochranné atmosféře argonu zárukou dlouhé životnosti. Jednotlivé komponenty nerez komínu jsou při montáži zasouvány do hrdla v dolní a horní části dílu. Tím vznikne dokonale pevný a těsný spoj a kvalitní nerezový komín. Díky jeho nízké hmotnosti lze nerezový komín použít téměř všude.