SLUŽBYTOPENÍ

Topenář – topení, havárie, opravy, montáže

Naše firma vám pomůže instalovat nové topení, rekonstruovat nebo opravit stávající topný systém včetně poradenství, instalace a zprovoznění automatických či jiných kotlů. Provádíme veškeré činnosti týkající se oboru topení a topenářských prací.

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru topenářství můžeme nabídnout kvalitní a rychlé odstranění havárií. Rovněž můžeme opravit jakoukoliv závadu a provést montáž nového topného systému i jakéhokoliv kotle, ať už je určen na topení uhlím, dřevem, peletami, nebo je zdrojem tepla plyn.

Havarijní situace jsme schopni řešit ihned bez zbytečných prodlev, byť by se jednalo o závady a havárie rozsáhlejšího charakteru. Zároveň můžeme zajistit i úklid a likvidaci případných škod, vzniklých v důsledku havarie topení.

Konkrétní nabídka topenářských prací

  • vyhledání a posouzení závady na domovních topných rozvodech
  • opravy, výměny a instalace termostatických regulačních ventilů
  • posouzení a regulace topných systémů, jejich dopuštění, odvzdušnění a zprovoznění
  • veškeré opravy topných systémů
  • údržba, revize a servis kotlů
  • opravy a výměna radiátorů, kotlů a oběhových čerpadel
  • montáž a demontáž všech druhů topení

Diagnostika závad podlahového topení

K odhalení závad podlahového topení používáme termokameru. Můžeme tak přesně lokalizovat vzniklou závadu u teplovodního i elektrického podlahového topení a odstranit ji. Termokameru používáme i při hledání úniku vody v topném systému umístěného v podlahách, zdech, pod dlažbou i jiným povrchem. Nemusíte tak lokalizovat únik vody zbytečným kopáním a bouráním ve stylu „pokus-omyl“.