SLUŽBYTOPENÍ

Termovize – termokamera

Termodiagnostika, neboli také termovizní měření, je moderní způsob zjišťování a odhalování míst, kterými uniká teplo z budov. Je to technologie, kterou někteří přeceňují, nebo zase naopak někdy neznají všechny možnosti termovizního měření. Co tedy umí termovizní kamera? Obecně se dá říci, že měří povrchové teploty na fasádě, ale nelze s ní vidět do stavebních konstrukcí nebo skrz ně. Nejběžnějším způsobem využití této technologie je odhalování tepelných úniků vinou špatně provedené nebo dokonce chybějící izolace. Například lze takto zkontrolovat kvalitu zateplení rodinných domů nebo komerčních budov. Na základě úniku tepla v těchto místech můžete provést dodatečnou úpravu nebo výměnu izolačního materiálu a zvýšit tak efekt zateplení a uspořit značnou částku za vytápění.

Jak a proč se měření provádí

Měření pomocí termovize nebo termokamery se obvykle provádí v zimním období, kdy se uvnitř domu topí a rozdíly teplot mezi interiérem a venkovním prostředím jsou dostatečné. Je třeba si uvědomit, že mnozí majitelé domů se soustřeďují pouze na dostatečnou tloušťku tepelné izolace a přitom si neuvědomují, že tepelné ztráty jsou dvojího druhu. První jsou způsobeny prostupem tepla hmotou, tedy nedostatečným tepelným odporem materiálu. Druhé tepelné ztráty jsou způsobeny filtrací vzduchu, tedy nedostatečnou vzduchotěsností konstrukce. U některých objektů mohou tepelné ztráty způsobené nedostatečnou vzduchotěsností výrazně převážit tepelné ztráty způsobené
nedostatečným tepelným odporem. Názorně si to lze představit na člověku stojícím v zimě venku, který má na sobě tlustý pletený svetr. Pokud bude bezvětří, bude mu teplo, když ovšem zafouká vítr, pocítí chlad po celém těle, protože pletenina propouští proudící studený vzduch. Když ovšem opatříte pletený svetr shora membránou, která neprofoukne, budete tento jev eliminovat a navíc bude svetr s membránou i paropropustný. To znamená, že vlhkost z těla nebude zůstávat v materiálu a nebude způsobovat jeho znehodnocování. Podobně to funguje u staveb.

Termodiagnostika budov

Pomocí termovize nebo termokamery se provádí komplexní diagnostika staveb a konstrukcí z hlediska tepelné techniky. Přesné měření umožňuje například termokamera FLUKE Ti25, která má rozsah teplot od -20° až do +350° C. Tento přístroj představuje v současné době špičku ve své třídě. Má vysokou rozlišovací citlivost a odhalí i ty nejmenší rozdíly teplot. Termovizní kamera se nejběžněji využívá při hledání míst, kudy uniká teplo z rodinných domů, bytů, bytových domů, průmyslových staveb, obchodních budov a dalších objektů.

Měření pomocí termokamery je bezkontaktní, takže lze bez problémů změřit i obtížně přístupná místa. Firma, která vám měření provede, vypracuje protokol s termografy s teplotním měřením a určením teplot v důležitých bodech. Na základě výsledků měření termovizí nebo termokamerou vám také poradí možné řešení problému a eventuální možnosti zateplení.

Jaké je využití termovizí a termokamer

Princip termovize je založen na bezkontaktním snímání infračerveného záření, které vydávají budovy nebo rozvody tepla. Proto spočívá jejich hlavní využití především v diagnostice budov při:

  • kontrole tepelně izolačních vlastností pláště budov pro zjištění skrytých úniků tepla
  • optimalizaci projektu budov z hlediska tepelné pohody
  • vyhledávání nedostatků a vad při zateplování budov (vyhledávání tepelných mostů)
  • vyhledávání vlhkých míst náchylných ke vzniku plísní