Oprava na rozvodech vody a topení pomoci chemie bez bourání pokud se ztrácí tlak nebo je prasklé potrubí

Pokud zjistíte drobný únik z vnitřního rozvodu vody nebo topení, nebo budete mít pouhé podezření na tuto závadu, je dobré si nechat zkontrolovat těsnost tlakovou zkouškou. Dojde-li k náhlému poklesu tlaku v otopné soustavě po rekonstrukci nebo před začátkem topné sezóny, je takové zjištění pro každého majitele rodinného domu nebo provozovatele komerčního objektu velice nepříjemné. Včasnou tlakovou zkouškou lze předejít rozsáhlejším problémům v podobě mokrého zdiva, nehledě na zbytečné placení ztracené vody.

Zjišťování místa úniku vody

Úniky vody z topení nebo rozvodů vody lze opravit klasickým způsobem, které však vyžaduje bourání zdí nebo rozebrání dlažby. Pokud neznáme přesné místo úniku, můžeme si způsobit velké škody hledáním metodou pokus omyl. Výhodnější je proto pozvat si odbornou firmu, která disponuje termovizí či termokamerou. Tyto přístroje dokáží identifikovat poškozené místo s naprostou přesností na základě barevného spektra. Pak lze kopat jen na jednom konkrétním místě a způsobit tak daleko menší škodu.

Opravy chemickou cestou

1) Nejmodernější metodou, která je nejšetrnější ze všech, je chemická oprava na rozvodech vody nebo topení. Odpadá jakékoliv bourání a dokonce i zdlouhavé a náročné hledání kritického místa úniku pitné či topné vody. Princip této chemické opravy spočívá ve smíchání topné vody s těsnícím přípravkem Fernox F4. Tento postup je jednoduchý, rychlý a spolehlivý. Smíchání topné vody s uvedeným přípravkem vede k vzniku krystalu, který se začne tvořit v místě úniku na rozhraní vody a vzduchu. Tento krystal utěsní i větší prasklinu, a to do několika hodin po aplikování utěsňovače Fernox F4.

2) Další možností opravy úniku vody chemickou cestou je použití utěsňovače Fernox Leak Sealer F4. Jakmile zjistíte, že vám voda proniká z potrubí do zdiva, izolace nebo do volného prostoru, začněte jednat. Přitom nemusí být únik viditelný v daném místě, ale průsak se objeví úplně někde jinde. Nemusíte se zdržovat pracným hledáním příčiny, ani působit další škody kopáním a bouráním. Pomůže vám opět chemie, resp. utěsňovač Fernox Leak Sealer F4. Nejprve příslušný systém uzavřeme, snížíme tlak v systému a do poškozené části systému topení nalijeme tento utěsňovač. Poté systém znovu napustíme a spustíme oběhové čerpadlo. Všechny ventily v okruhu čerpadla otevřeme naplno. Oběhové čerpadlo nastavíme na minimální chod, ale tak, aby se topná voda promíchala s utěsňovačem Fernox Lak Sealer F4, který si najde místo úniku a začne je utěsňovat v místě, kde dochází k úniku kapaliny do vzduchu, tedy mimo kapalinu. Zde se začne tvořit krystal, který roste tak dlouho, dokud zcela neuzavře místo úniku kapaliny. Po 24 hodinách vypustíme směs vody s utěsňovačem a nahradíme ji vhodnou náplní určenou do systémů topení. Tím je systém topení utěsněn, aniž bychom museli pracně hledat kritické místo, ztrácet tak zbytečně čas a ještě si způsobovat škody bouráním a kopáním, stejně tak uváděním poničeného místa do původního stavu.

3) Do chemických způsobů oprav potrubí patří také BCG, což je označení systému výrobků na bázi rozpuštěných minerálních krystalů. Princip spočívá v naplnění oběhu vody tímto přípravkem, který po krátké době samočinně uzavře poškozené místo. Předností BCG je, že se nemusí topný systém vypínat, takže jej lze použít i v průběhu topné sezóny. Navíc je zdravotně nezávadný, takže je vhodný i pro utěsnění rozvodů pitné vody.