SLUŽBYKOTELNY

Kominík – revize, stavba a vložkování komínu

Právní předpisy ukládají majitelům domů provádět revizi všech palivových cest. Dobrý tah komína a především jeho tah je hlavním předpokladem efektivního a úsporného topení. Naše firma vám v tomto může pomoci, neboť provádíme jak kontroly a revize komínů, tak stavby a rekonstrukce komínů včetně jejich vložkování.

Kominické práce

U starých komínů jsou důležité kominické práce spočívající v častém a pravidelném čištění od nánosů sazí. Ty však nebývají jedinou příčinou nekvalitního tahu. K dalším příčinám často paří také špatný stav komínu způsobený dlouholetým užíváním, prudké změny teplot, klimatické podmínky, kvalita paliva a další. Pak už je třeba provést úpravu nebo celkovou rekonstrukci komínu.

Stavba komínu

Vedle klasických zděných komínů nabízíme také nerezové komíny vhodné pro všechny typy spotřebičů i pro jakýkoliv dům. Jejich výhodou je, že nevyžadují žádný nosný základ. Kotvíme je ke zdi, k fasádě nebo k jiné konstrukci podle daných podmínek. Montáž je jednoduchá a rychlá. Nerezový komín je vyroben z vysoce jakostního plechu a spolu s nejmodernější technologií svařování v ochranné atmosféře argonu je zárukou dlouhé životnosti.

Vložkování komínu

Nejpoužívanějším způsobem rekonstrukce komínu je vložkování, které provádíme jak u kotlů na pevná paliva, tak u kotlů plynových. Komínová vložka má dlouholetou životnost a její efekt spočívá také v zamezení průsaku vlhkosti, vodních par a spalin skrz plášť komínového tělesa. Nežádoucí průniky spalin způsobují dehtové skvrny viditelné na omítce starších komínů.

K vložkování se přistupuje nejen v případech špatného stavu komínového tělesa či špatného tahu, nebo když je původní průduch či vložka na konci své životnosti, ale také při přechodu na jiný druh paliva.

Jak se vložkování provádí

Nejprve se komínové těleso frézuje na potřebný průměr. Vložkujeme odshora, takže nic nebouráme, kromě místa vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína a paty komínového tělesa, kde namontujeme spodní zakončení vložky. To je tvořeno jímkou na kondenzát a obslužnými dvířky pro vymetání sazí. Komínové vložky nabízíme nerezové, hliníkové nebo keramické.