SLUŽBYVODA

Inspekce potrubí kamerou

Pokud praskne vodovodní potrubí nebo trubka odvádějící odpadní vodu z domu či bytu, bývá pozdě na lamentování. Pak nezbývá nic jiného, než rozebrat dlažbu, kopat a hledat místo úniku vody či domovních splašků. Pokud si ovšem nezavoláte firmu, která vám pomůže lokalizovat místo úniku pomocí moderní technologie založené na využití termokamery. Takto lze nalézt netěsné nebo jinak narušené místo na potrubí rychle a spolehlivě, aniž by bylo nutné kopat stylem „pokus-omyl“.

Nejlepší je prevence

Abyste se vyhnuli nepříjemnostem spojeným s prasklým potrubím a únikem pitné či odpadní vody, je nejlepší cestou objednat si inspekci potrubí pomocí kamery. Naše firma vlastníci termokameru vám provede kompletní revizi veškerého potrubí ve vašem domě. Budete tak mít jistotu a klid zejména před zimním obdobím, které je díky mrazům nejrizikovější dobou. Mrazivé počasí je jednou z nejčastějších příčin popraskání vodovodního, topného či odpadního potrubí. Není však jediným důvodem pohromy způsobené únikem vody. Stejně tak může být důvodem závady na potrubí nekvalitně odvedená práce instalatéra či topenáře, vada materiálu, koroze, vodní kámen a další.

Jaký je postup

Naše firma dokáže pomocí termokamery lokalizovat místa netěsnosti, kde hrozí riziko porušení a úniku vody. Může se jednat i o nepatrné prasklinky, které se v případě jejich neřešení mohou zvětšovat. Termokameru lze použít k nalezení závad na potrubí v kanalizaci, v odpadním potrubí v podlaze, stěnách, pod dlažbou i betonem. Zrovna tak venku pod asfaltem nebo pod nezpevněným povrchem jako jsou štěrkové cesty, trávníky apd. Rizikové místo je nalezeno obvykle velice rychle a pokud hrozí popraskání nebo již k úniku vody dochází, navrhne firma vhodný způsob odstranění závady a ten okamžitě po odsouhlasení majitelem domu realizuje. Výhodou této metody je, že se mnohdy nemusí vůbec kopat, v horším případě se vybourá jen nejnutnější přístup k poškozenému místu. Pomocí termokamery lze spolehlivě a rychle najít také rozmístění potrubí na pozemku i v interiéru. Potrubí je na termosnímku vyznačeno zcela zřetelně barevně, takže lze rychle identifikovat netěsné místo a provést nutnou o ravu.