Revize kotlů na tuhá paliva a kamna

Problémy životního prostředí a zejména čistoty ovzduší jsou stále sledovanější oblastí, o kterou se zajímá i současná vláda. Ke znečišťování ovzduší přispívají nejen průmyslové podniky, ale také majitelé rodinných domů, kteří topí kotlem nebo kamny na tuhá paliva. Zvláště ti, kteří používají zastaralé a máloúčinné kotle, ve který navíc topí nekvalitním uhlím.

Vládní opatření

V posledních letech se ujala „kotlíková dotace“, což je akce Ministerstva životního prostředí. Občané tak mají možnost využít peníze z evropských fondů. Tyto dotace jsou určeny na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva za kotle s nízkými emisemi, ve kterých se jako palivo používá kvalitní uhlí, biomasa nebo jejich kombinace. Další hrozbou pro majitele rodinných domů budou již schválené kontroly kotlů a použitého paliva, které způsobuje nadměrné kouření.

Jak předejít postihům

Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem spojených s kontrolami u vás doma, ale považujete svůj kotel nebo kamna na tuhá paliva za dostatečně kvalitní, je nejlepší prevencí objednat si revizi prováděnou naší firmou. Budete tak mít jistotu, že topením nezpůsobíte žádné velké znečištění. Druhou výhodou odborné revize je odhalení případných závad na topném systému a odvodu spalin. Jejich odstraněním dosáhnete efektivnějšího vytápění svého interiéru a úspory nákladů.

Co revize obnáší

Revizi kotle a jeho odborné vyčištění by si každý majitel kotle či kamen na tuhá paliva objednat každým rokem. Nejvhodnější období pro revizi je před zahájením topné sezóny, nebo ihned po jejím skončení. Zkušený odborník vám prohlédne nejen samotný kotel, ale také přikládací mechanismus a odvod spalin. Zejména topíte-li uhlím nebo dřevem je třeba komín pravidelně kontrolovat, jelikož usazování sazí může být příčinou požáru. Podle nových předpisů je každý majitel nemovitosti povinen alespoň jednou za rok nechat komín vyčistit kominíkem. Ten jej zbaví sazí a případně doporučí drobné opravy. Předpokladem efektivního a úsporného topení je hlavně dokonalý stav kotle, kvalitní palivo a v neposlední řadě správný tah komína.