Kotlíková dotace

Tento výraz se vžil pro akci Ministerstva životního prostředí vyhlášenou již v r. 2015. Od této doby si každoročně získává stále větší počet zájemců, kteří chtějí nahradit své zastaralé kotle za nové, topit efektivněji a přispět tak ke zlepšení ovzduší. V rámci kotlíkové dotace mají občané možnost využít peníze z evropských fondů.

Dotace jsou určeny na výměnu zastaralých neekologických kotlů na tuhá paliva, ale i plynových kondenzačních kotlů, za moderní kotle s nízkými emisemi, ve kterých se topí biomasou, uhlím, peletkami nebo kombinací těchto paliv. Starý kotel si však nemusíte měnit pouze na nový typ, ale peníze můžete použít i na pořízení mnohem efektivnějších a ekologičtějších topidel, jako jsou například tepelná čerpadla, plynové kotle nebo solární systémy. Rovněž si za dotaci můžete pořídit krbová kamna nebo krbovou vložku, což jsou stále oblíbenější zdroje tepla zejména na venkově.

Podmínky poskytnutí dotace

Kotlíková dotace je určena pouze majitelům rodinných domů a poskytuje se do výše 70-80% ceny nového kotle, nebo jiného topného systému. Poskytovatelem těchto peněžních prostředků je Evropská komise, která dotace podmiňuje požadavkem dotovat jen kotle 5. emisní třídy. Peněžní prostředky Ministerstvo přerozděluje jednotlivým krajům v ČR, které je pak na základě žádostí občanů podávaných na odbory životního prostředí poskytují jednotlivým žadatelům. Pokud se mezi ně zařadíte i vy, můžete využít služeb odborné firmy, která vám pomůže jednak s výběrem vhodného kotle pro vaši domácnost, a jednak vám jej nainstaluje, samozřejmě se současnou likvidací kotle starého. Výměnu kotle a instalaci nového může provádět jen firma zapsaná v Registru odborných dodavatelů.

Jak žádat o kotlíkovou dotaci

Žádat můžete každoročně ihned po vyhlášení termínu pro podávání žádostí. O termínu se dozvíte z médií nebo stránek jednotlivých krajských úřadů. Současně se žádostí o kotlíkovou dotaci můžete požádat i o dotaci na zateplení rodinného domu, která je o něco vyšší. Dotace se však týkají pouze materiálů a produktů, které figurují v příslušném Seznamu výrobků a technologií. Výše dotace je závislá na typu kotle a odporovány jsou pouze kotle s nízkými emisemi. Žádat o dotaci lze až do vyčerpání přidělené sumy peněz.